Yapay Görme Projelerinde % 100 Çözüm!

Nesne tanıma

Konvansiyonel otomasyon teknolojileri yerini hızlı bir şekilde, yapay görme ve robotik uygulamalara bırakmaktadır. İnsanoğlunun işlevinin büyük bir kısmını yerine getiren bu sistematik yapı hayatımızın her alanında yerini almaktadır. Sonrasının kestirilmesi bir hayli güç olan bu teknolojik gelişmeler yeni nesil otonom sistemlerin en temel duyu organlarıdır. En önemli iş kolumuz olan bu alanı üst başlıklar halinde inceleyecek olursak aşağıdaki kontrol yapıları bir çok sektöre kusursuz bir biçimde uygulanmaktadır.

Detaylı Bilgi ; https://siberlojik.com/sayisal_goruntu_isleme.html
a ) Varlık Kontrolü b ) Parça eşleştirme c ) 3D tarama d ) Geometrik ölçüm karşılaştırma  e ) Yüzey kusur analizi f ) Renk histogram karşılaştırma g ) Desen eşleştirme h ) Montaj kontrolü ı ) Pozisyon ölçekleme i ) Piksel eşleşme j ) Sayaç, OCR, ve Barkod kontrolü

Aşağıdaki alt başlıklar sayısal görüntü işleme SDK'mızın ağırlıklı içeriğini oluşturmaktadır.


Morfolojik filtreleme Segmentasyon Örüntü Tanıma Kenar Algılama (Kenar Filtresi)
Optik Karakter Tanıma Optik Renk Tanıma Bağlantılı Bileşen Etiketleme Histogram Analizi

          

                      Broşür      Video      Fiyat ve Satış