Endüstriyel Görüntüleme Projelerinde % 100 Çözüm!

Yakın Kızılötesi NUR, IR-A DIN 0,75-1,4 mm 214-400 THz 886-1653 meV
Kısa dalga boyu kızılötesi SWIR, IR-B DIN 1,4-3 um 100-214 THz 413-886 meV
Orta dalga boyu kızılötesi MWIR, IR-C DIN ;Midir. [ 12 ] Aynı zamanda denilen ara kızılötesi (IIR) 3-8 mikron 37-100 THz 155-413 meV
Uzun dalga boyundaki kızıl ötesi LWIR, IR-C DIN 8-15 mikron 20-37 THz 83-155 meV
Uzak kızılötesi FIR 15-1,000 um 0,3-20 THz 1,2-83 meV

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere kızılötesi görüntülemenin farklı dalga boyları ve elde edilen görüntünün o spektrumda karakteristik özellikleri vardır, ve proje ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir. Kızılötesi filtresi kaldırılmış bir kamera, ortamdan ve güneşten gelen IR ışıklarına duyarsız kaldığından, görüntüde bozulmalar meydana gelir, SiberLojik MVI (Machine Vision Inspection) akıllı kamera ile hedeflenen dalga boyundaki IR duyarlılığına yönelik lens ve donanım ile filtreleme işlemi gerçekleştirildikten, sonra aynı dalga boyu ışık kaynağı kullanılarak, ürün ve yüzey üzerindeki hedeflenen görüntü belirgin bir hale gelerek, tespit sağlanır.

                      Broşür      Video      Fiyat ve Satış