Termal Görüntüleme Projelerinde % 100 Çözüm!

SiberLojik MVI akıllı kamera, içerisinde termal ısıl görüntüleme fonksiyonu barındırmaz, fakat dışarıdan bağlanan modül yardımı ile elde edilen temassız ısıl değerler kameranın görüntüsü üzerine işlenerek, termal özellik kazandırılır. Piyasadan temin edilecek kameralar, bilhassa üzerinde belli bir ısıl özellik bulunduran ürün ve yüzeylerin ısıl durumu tespit etmek üzere kullandırılacak yöntemdir. Çözüm üretmiş olduğumuz makineler ise, eşit ısıl özelliklere sahip, ürün ve yüzeylere gönderilen ısıl ışık kaynağı ile o ürünün yüzeyinin veya kendisinin, ısıyı absorbe ederek verdiği tepkiyi ölçmek ve ayırmak üzere çözmüş olduğu yöntemlerdir.

Termal görüntü analizi

                      Broşür      Video      Fiyat ve Satış